fbpx

Šetřete správně

Pomůžeme Vám snížit náklady za energie

Energetický audit obvykle zahrnuje několik kroků

Jak probíhá energetický audit?

Předběžná analýza

Předběžná analýza

Shromažďování dostupných údajů o spotřebě energie a předběžné posouzení potenciálních úspor.
 Prohlídka na místě

Prohlídka na místě

Fyzická kontrola zařízení, budov a provozních postupů pro identifikaci možností zlepšení odborným pracovníkem.
Detailní analýza

Detailní analýza

Analýza spotřeby a efektivity pomocí sofistikovanějších metod a nástrojů, jako jsou energetické simulace.
 Vytvoření zprávy

Vytvoření zprávy

Zahrnující analýzu spotřeby energie, slabá místa, doporučená opatření pro zlepšení, odhady nákladů a úspor.
Implementace

Implementace

Zajištění a podpora implementace doporučených opatření včetně sledování účinku na spotřebu energie.

Představte si Vaši úsporu

Příklad z reálného prostředí

Spotřeba a parametry

Rodinný dům

Spotřeba elektřiny10 MWh
Spotřeba plynu10 MWh
Momentální cena za KWh6 Kč
Cena FVE380.000 Kč
Dotace– 200.000 Kč
Celkem180.000 Kč

A jak jsme ušetřili

Úprava dle auditu

Řešení FVE 10 KWp
Cena za Kwh po přepisu dodavatele 2,5 Kč / KWh
Úspora díky přepisu dodavatele energií 35.000 Kč / rok
Úspora za produkci FVE (po přepisu energií) 22.500 Kč / rok
Celková úspora za rok 55.500 Kč
Návratnost vaši investice do 3 let

Jak to asi bude vypadat

Graficky znázorněná návratnost