fbpx
Solární energie

Jak na dotaci Oprav dům po babičce

Mám nárok na dotaci?

Dotace pro rodinné domy je určena vlastníkům samostatně stojících rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. Žadatelé musí být ekonomicky aktivní, to znamená, že patří mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně, rodiče na mateřské dovolené. Žadatelé ani členové jeho domácnosti nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit další stavbu k bydlení, nebo byt nebo podíl v bytovém družstvu s možností užívání bytu.

Jaká opatření si mám vybrat?

Cílem dotace Oprav dům po babičce je komplexní renovace starších budov. Základním opatřením, které podmiňuje možnost získat finanční prostředky v tomto programu, je optimální zateplení. K němu je pak možné přidat výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaiky, dešťovku, zelenou střechu nebo třeba dobíjecí bod pro elektromobil a získat navíc kombinační bonus. V případě, že starší budova není ve stavu vhodném k rekonstrukci, je možné ji odstranit a na jejím místě postavit nový dům. I v tomto případě je možné dotaci čerpat. Přehled podporovaných opatření i dotačních bonusů zohledňujících rozsah renovaceznevýhodněné regiony a počet dětí žadatele najdete na stránce Dotace Oprav dům po babičce.

Kdy si mám žádost podat?

Příjem žádostí bude spuštěn 26. září 2023. Žádost o dotaci můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte dva roky.

Co budu potřebovat k žádosti?

Všichni žadatelé musí doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu, na nějž budou vyplaceny finanční prostředky, a odborný posudek, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření. V závislosti na vybraných opatřeních budete dokládat i další dokumenty, může se jednat o průkaz energetické náročnosti budovy, fotodokumentaci stávajícího stavu a další doklady. Přehled všech náležitostí žádosti naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a na stránce Dokumenty pro rodinné domy.

Jak žádost podám?

Žádost podáte přes internetový Agendový informační systém SFŽP ČR, na který se dostanete prostřednictvím tlačítka Podat žádost v pravém horním rohu tohoto webu. K registraci do systému budete potřebovat elektronickou identifikaci – Identitu občana, nebo bankovní identitu. Po registraci do systému můžete svoji žádost podat a spravovat sami, nebo můžete pověřit jinou osobu, aby vše vyřídila za vás. Video návody jak postupovat při podání krok za krokem, najdete na stránce Návody.

Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

V závislosti na opatření se do realizace můžete pustit s dodavatelskou firmou nebo svépomocí. Vždy však budete muset doložit odborný posudek a další dokumenty, které vám připraví pouze oprávněný zpracovatel odborného posudku. Na některá technicky náročnější opatření, například instalaci fotovoltaiky, budete potřebovat specializované odborníky. Výběr realizační firmy je zcela na vašem uvážení, vybrat si můžete i v našem Seznamu specialistů. Reference na dodavatele služeb a produktů si můžete prohlédnout třeba na stránce Refsite.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení úsporných opatření předložíte prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR dokumenty, které prokáží, že provedená opatření splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Přehled potřebných dokumentů najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a na stránce Dokumenty pro rodinné domy.

Kdy mi bude vyplacena dotace?

Pokud žádost splní všechny požadované náležitosti, vydá ministr kladné rozhodnutí a finanční prostředky vám budou vyplaceny na bankovní účet, uvedený ve vašem účtu v Agendovém informačním systému SFŽP ČR. V případě žádostí podaných před realizací a v jejich průběhu vám budou peníze vyplaceny formou zálohy předem. Úspěšní žadatelé získají navíc možnost výhodného úvěru od stavebních spořitelen.

Kompletní podmínky pro získání dotace

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy (Oprav dům po babičce)
2.45 MBPlatnost: 26. 9. 2023
STÁHNOUT
Tags: