fbpx
Solární energie

Mám nárok na NZÚ Light a jak na něj?

Mám nárok na dotaci z NZÚ Light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ Light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

Jaká opatření si mám vybrat?

Záměrem programu je podpořit úsporná opatření s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Výsledkem by měly být nižší výdaje na energie pro nízkopříjmové domácnosti. Využijte možnost získat dotaci na zateplení domu. Najděte místa, kudy teplo z vašeho domu nejvíce uniká. Často to bývají nekvalitní stará okna a vchodové dveře. Teplo uniká i přes nedostatečně zateplenou fasádu, střechu, stropy a podlahy. Začněte od míst, kudy do domu nejvíce „táhne“. Můžete vyměnit třeba jen některá okna, nebo si vybrat více různých opatření tak, abyste nabízené finanční prostředky maximálně využili k zateplení a renovaci vašeho obydlí. Nově si můžete nainstalovat i solární termický, nebo fotovoltaický systém na ohřev vody. Přehled podporovaných opatření najdete na stránce NZÚ Light. Pokud si nevíte rady, poraďte se s příbuznými nebo s odborníky z Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS .

Kdy si mám žádost podat?

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a my vám poskytneme zálohu. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Dotaci vyplatíme zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022. Čím dříve zrealizujete úsporná opatření, tím dříve snížíte své výdaje na vytápění.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS. Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu. K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Jak žádost podám?

K podání žádosti budete potřebovat Identitu občana nebo bankovní identitu. Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Video návody jak postupovat krok za krokem, najdete na stránce Návody.

Co mám dělat, když nemám počítač nebo nevím, jak postupovat?

Pokud máte možnost, řekněte si o radu v nejbližší rodině a požádejte příbuzné o pomoc s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti. Obrátit se můžete též na proškolené odborníky z Místních akčních skupin a EKIS a m-EKIS, kteří zdarma poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

V případě zateplení je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační firmu. V případě instalace solárních systémů na ohřev vody musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Vybrat si můžete i v našem Seznamu specialistů. Pokud provádíte zateplení svépomocí, přečtěte si naše Příručky opatření NZÚ light. Najdete v nich řadu praktických informací a doporučení, jak podporovaná opatření správně provést, aby vyhověly podmínkám programu.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení prací nám předložíte fotografie realizovaných opatřeníZprávu o provedených opatřeních a/nebo Zprávu o instalaci obnovitelných zdrojů energie. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny v sekci Dokumenty. Zprávu o realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Kde najdu kompletní podmínky pro získání dotace?

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele NZÚ Light.

Kam se mám obrátit o radu?

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete v sekci Časté dotazy. Pokud se chcete zdarma poradit s odborníky, navštivte stránku Poradenství NZÚ Light, kde najdete všechny potřebné kontakty.

Zdroj: novazelenausporam.cz
Tags: